Лиценз

Цялото съдържание на този сайт – текстове и снимков материал – са лицензирани с Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 при следните правила:

Позволява се копирането на статии, но само заедно с хипервръзка (линк, Dofollow) към оригиналната страница в блога, поставена в началото на статията, а не в края, като:

  1. всички линкове от оригиналната статия трябва да бъдат запазени;
  2. се посочи авторът;
  3. се запази същият лиценз на материала.

Пример за коректно копирана статия, спазваща горните правила, може да се види тук.

Пример за некоректно копирана статия е изобразен на следната илюстрация със съответните обяснения.

Пример за некоректно копирана статия

Пример за некоректно копирана статия